• Home
  • Nieuws
  • Incidenten
  • Brand
  • Grote brand Sibberweg 1 te Vilt

Grote brand Sibberweg 1 te Vilt

Melding Brand gebouw
Datum 29 augustus 2016
Tijd 20:07
Adres Sibberweg 1, Vilt
Classificatie Grote brand
Voertuigen TS-3431 (Valkenburg), AL-3051 (Valkenburg), TS-4931 (Margraten), TS-4141 (Maastricht), AL-3451 (Maastricht), TS-3531 (Cadier & Keer), TS-4041 (Mheer), WVD-3221 (Heerlen), WVD-3321 (Gulpen), BOH-3022 (Vaals), VZH-3082 (Meerssen), OVD-3991, HOVD-3391, RAGS-3621 

 

Post Valkenburg werd op 29 augustus 2016 om 20:07 gealarmeerd voor een melding aan de Sibberweg 1 in Vilt. Tijdens het aanrijden was al een dikke grijswitte rookpluim zichtbaar, waarop de bevelvoerder van de 3431 de nadere classificatie 'middelbrand' gaf. Direct na aankomst van de tankautospuit en het redvoertuig uit Valkenburg was te zien dat het om een incident van flinke omvang ging. Aan alle kanten kwam rook uit dak, deur- en raamopeningen. Daarom besloot de OVD op te schalen naar 'grote brand', wat inhield dat meer voertuigen naar het incident gestuurd werden om zo van meerdere zijden een aanval in te zetten.

Binnen korte tijd ontwikkelde de brand zich dusdanig dat de hitte in het pand gigantisch was. De kleur van de rook veranderde van grijsachtig naar gitzwart waarbij goed te zien was hoe de rook onder druk uit het pand perste. Voor de brandweer is dit een signaal extra alert te zijn, aangezien deze tekenen erop duiden dat de rook nog brandbare bestanddelen bevat. Gemengd met voldoende zuurstof vormt deze rook een explosief mengsel dat bij voldoende hoge temperatuur vanzelf kan ontbranden. Om dit gevaar in te dammen is van buitenaf begonnen met koeling en verdunning van de rookgassen, om vervolgens langzaam maar zeker op een verantwoorde manier het pand binnen te dringen. Van zijde van de Rijksweg had de ploeg uit Maastricht al twee gaten in de muren gebroken, zodat ook daaruit rook en hitte konden ontwijken. En om de natuurlijke trek een handje te helpen, is een overdrukventilator ingezet waarmee op korte tijd grote hoeveelheden lucht het pand in gepompt werden. Ook daardoor daalde de temperatuur in het pand en omdat zwarte rook naar buiten geblazen werd, kregen de brandweermensen die een binnenaanval uitvoerden beter zicht op hun werk. Hoog nodig, want tijdens een groot deel van de bluswerkzaamheden in het pand was het zicht minder dan 20-30 centimeter!

Kort na 23:30 werd door de Officier van Dienst het teken 'brand meester' gegeven. Hiermee wordt bedoeld dat de brand zich niet meer uitbreidt, maar nog zeker niet uit is. De voertuigen van Post Valkenburg zijn kort na het sein 'brand meester' afgelost door collega's uit Mheer en Cadier & Keer. Het nablussen heeft vervolgens nog tot diep in de nacht geduurd.

De enorme rookontwikkeling bij deze brand had nog meer gevolgen. Aangezien de stank tot in de straten van Valkenburg waarneembaar was, zijn meetploegen van de brandweer op pad gegaan om te controleren of de rook waarneembare hoeveelheden giftige bestanddelen bevatte. Rook is nooit goed voor de gezondheid, echter is de neus veel gevoeliger dan meetapparatuur. Vandaar dat brandlucht al te ruiken is, terwijl meetapparatuur geen noemenswaardige concentraties giftige stoffen kan vaststellen. Echter is de situatie anders voor brandweerpersoneel dat lange tijd in de dichte rook doorgebracht heeft. Tijdens de inzet zorgen de beschermende kleding en ademluchtapparatuur ervoor dat goed beschermd gewerkt kan worden. Echter blijft in dezelfde kleding nog een grote hoeveelheid rook en roet hangen.

Tot voor enige tijd werd hier weinig tot geen aandacht aan besteed. Inmiddels is men tot de conclusie gekomen dat ook na een inzet de kleding dusdanig 'uitdampt' dat dit niet gezond is. Daarom kan bij een inzet een speciale container opgeroepen worden om voor een eerste 'ontsmetting' te zorgen. Gebruikte kleding wordt nat gemaakt en goed verpakt en na een douche in de container komt iedereen weer schoon aan de andere kant naar buiten. Omdat de kleding die iedereen onder de beschermende pakken droeg eveneens vuil en bezweet is, krijgt iedereen een droge en schone overall. Daarna krijgt iedereen die reeds schoon is een ander uitrukpak en een schone helm om toch inzetbaar te zijn. Deze forse logistieke operatie staat bekend als 'schoon werken', een proces waarmee Brandweer Zuid-Limburg voorop loopt.

Afdrukken

Tags: Grote brand, Binnenbrand

Bezoekadres

Kazerne Valkenburg
Koningin Julianalaan 19
6301 GT
Valkenburg aan de Geul