Zegening nieuwe voertuigen

Gedurende de voorbije maanden zijn in de brandweerkazerne in Valkenburg een aantal nieuwe voertuigen verschenen. De tankautospuit 1831 die inmiddels behoorlijk op leeftijd was, is vervangen door een gloednieuw voertuig. Een Volkswagen Touran is als WVD-voertuig (Waarschuwings- en Verkenningsdienst) aan het wagenpark toegevoegd. En de nieuwste aanwinst is een uiterst moderne autoladder die van alle technische hoogstandjes voorzien is om veilige en adequate redding en brandbestrijding mogelijk te maken.

Behalve dat er vele oefenuren nodig zijn om veilig met deze nieuwe voertuigen te kunnen werken, komt er ook nog een stukje traditie bij kijken. Zoals in het verleden al vaker gebeurde, was ook nu pastoor Janssen bereid om de nieuwe voertuigen in te zegenen.

Op zondag 2 februari 2014 werden onder grote belangstelling de voertuigen na de mis voor de kerk opgesteld. Na een kleine toespraak en een gebed zegende pastoor Janssen de voertuigen, communicatiemiddelen en andere uitrustingsstukken.

Tags: Activiteiten

Bezoekadres

Kazerne Valkenburg
Koningin Julianalaan 19
6301 GT
Valkenburg aan de Geul